LR6T/4B

LR6T/4B

LR6T/4B

  • ขนาด AA/1.5V เเพ็คละ 4 ก้อน / กล่องละ 48 ก้อน / หีบละ 24 โหล

LR6T/4B

ปิด