LR6T/8B

6F22NT/1SL

LR6T/8B

  • ขนาด AA/1.5V เเพ็คละ 8 ก้อน/กล่องละ 48 ก้อน/หีบละ 24 โหล

LR6T/8B

ปิด