LR03EG2BN

LR03EG2BN

LR03EG2BN

• ขนาด AAA/ 1.5V
• แพ็คละ 2 ก้อน / กล่องละ 12 ก้อน/ หีบละ 8 โหล

LR03EG2BN

ปิด