LR6EG/2BN

LR6EG/2BN

LR6EG/2BN

• ขนาด AA/ 1.5V
• แพ็คละ 2 ก้อน / กล่องละ 12 ก้อน/ หีบละ 8 โหล

LR6EG/2BN

ปิด