R20STC/2SL

R20STC/2SL

R20STC/2SL

• ขนาด D/ 1.5V
• แพ็คละ 2 ก้อน/กล่องละ 24 ก้อน/หีบละ 24 โหล

R20STC/2SL

ปิด