R03NT/2SL

EFD22E65HD3T

R03NT/2SL

• ขนาด AAA/1.5V เเพ็คละ 2 ก้อน / กล่องละ 60 ก้อน / หีบละ 100 โหล

R03NT/2SL

ปิด