R20NT/2SL

EFD22E65HD3T

R20NT/2SL

• ขนาด D/1.5V เเพ็คละ 2 ก้อน / กล่องละ 24 ก้อน / หีบละ 24 โหล

R20NT/2SL

ปิด