LDAHV7D67HAP

LDAHV7D67HAP

LDAHV7D67HAP

• ประหยัดไฟได้มากกว่าหลอดไส้ทั่วไป 82%
• อายุการใช้งานยาวนาน 40,000 ชั่วโมง หรือใช้งานได้นานถึง 40 ปี
• ทนต่อการเปิด-ปิด ได้ถึง 100,000 ครั้ง
• เปิดติดในทันที ด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์อันล้ำสมัย
• ทำให้หลอดไฟเริ่มทำงานทันทีที่เปิดสวิตซ์
• เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะปราศจากสารปรอท

LDAHV7D67HAP

ปิด