EFD18E27HD

EFD18E27HD

EFD18E27HD

หลอดประหยัดไฟ รุ่นสไปรัล ขนาด 18 วัตต์ ชนิดซอฟต์วอร์ม

• กำลังส่องสว่าง 1,250 ลูเมนส์
• ค่าดัชนีความถูกต้องของสีสูง (CRI 84) จึงให้สีสันสวยงามสมจริงเป็นธรรมชาติ
• ประหยัดไฟกว่าหลอดไส้ 80%
• เปิดติดในทันที ด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์อันล้ำสมัย
• อายุการใช้งานยาวนานถึง 15,000 ชั่วโมง

EFD18E27HD

ปิด