EFD18E65HD

EFD18E65HD

EFD18E65HD

หลอดประหยัดไฟ รุ่นสไปรัล ขนาด 18 วัตต์ ชนิดคูลเดย์ไลท์

• กำลังส่องสว่าง 1,170 ลูเมนส์
• ค่าดัชนีความถูกต้องของสีสูง (CRI 84)
• จึงให้สีสันสวยงามสมจริงเป็นธรรมชาติ
• ประหยัดไฟกว่าหลอดไส้ 80%
• เปิดติดในทันที ด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์อันล้ำสมัย
• อายุการใช้งานยาวนานถึง 15,000 ชั่วโมง

EFD18E65HD

ปิด