KX-FG2452CX

KX-FG2452CX

KX-FG2452CX

KX-FG2452CX

• โทรสารกระดาษธรรมดา ระบบฟิล์ม
• ควบคุมการทำงานของเครื่องจากโทรศัพท์ไร้สาย
• รองรับบริการหมายเลขเรียกเข้า Call ID
• ระบบตอบรับอัตโนมัติเเบบดิจิตอล
• รับเอกสารกรณีกระดาษหมด 28 หน้า