KX-FP206CX

KX-FP206CX

KX-FP206CX

KX-FP206CX

• โทรสารกระดาษธรรมดา ระบบฟิล์ม
• รองรับระบบหมายเลขเรียกเข้า (Caller ID)*3
• ส่งเอกสารกระจาย (สูงสุด 20 ปลายทาง)
• ส่งเอกสารจากหน่วยความจำ
• ระบบแก้ไขข้อผิดพลาด (ECM)