KX-FP372CX

KX-FP372CX

KX-FP372CX

KX-FP372CX

• โทรสารกระดาษธรรมดา ระบบฟิล์ม
• ระบบตอบรับอัตโนมัติแบบดิจิตอล บันทึกข้อความได้ 18 นาที
• รับเอกสารกรณีกระดาษหมด 28 หน้า
• ความเร็วในการส่งเอกสาร 8 วินาที/แผ่น
• ชุดป้อนเอกสารอัตโนมัติ 10 แผ่น
• ระบบแก้ไขข้อผิดพลาด (ECM)

KX-FP372CX

ปิด

คุณสมบัติ

ระบบตอบรับอัตโนมัติแบบดิจิตอลสมบูรณ์แบบ บันทึกข้อความได้ 18 นาที

ใช้งานง่ายด้วยปุ่ม Navigator

รับเอกสารกรณีกระดาษหมด 28 หน้า

ความเร็วในการส่งเอกสาร 8 วินาที/แผ่น

ชุดป้อนเอกสารอัตโนมัติ 10 แผ่น

ระบบแก้ไขข้อผิดพลาด (ECM)

มีฟังก์ชั่นการทำสำเนา ได้ถึง 50 ชุด

อ่านง่ายด้วยหน้าจอ LCD ขนาด 2 บรรทัด

ส่งเอกสารแบบกระจาย (20 ปลายทาง)

ฟังก์ชั่น Quick Scan