KX-FP701CX

KX-FP701CX

KX-FP701CX

KX-FP701CX

• โทรสารกระดาษธรรมดา ระบบฟิล์ม
• รับเอกสารกรณีกระดาษหมด 28 หน้า
• ส่งเอกสารเเบบกระจาย 20 เเห่ง
• ความเร็วในการพิมพ์ 4 เเผ่น/วินาที