KX-FLM672CX

KX-FLM672CX

KX-FLM672CX

KX-FLM672CX

• เทคโนโลยีระบบเลเซอร์ เพื่อการพิมพ์ความเร็วสูง
• Dual Access Operation
• รองรับบริการ Caller ID

KX-FLM672CX

ปิด