KX-TG3711

KX-TG3711

KX-TG3711

สามารถใช้ได้ขณะไฟดับ

• ขยายเครื่องไร้สายสูงสุดรวม 6 เครื่อง
• หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ 1.8 นิ้ว
• รองรับบริการ Caller ID
• ปุ่ม Speaker Phone