KX-TG3712

KX-TG3712

KX-TG3712

สามารถใช้ได้ขณะไฟดับ

• ขยายเครื่องไร้สายสูงสุดรวม 6 เครื่อง
• หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ 1.8 นิ้ว
• รองรับบริการ Caller ID
• ปุ่ม Speaker Phone
• ฟังก์ชั่นประชุม 3 สาย