พานาโซนิค มุ่งมั่นที่จะสร้างชีวิตที่ดีกว่า เพื่อโลกที่ดียิ่งขึ้น
รับผิดชอบต่อการพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
ความสุขของผู้คนทั่วโลก

ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ

จากการที่เราตระหนักถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของเราในฐานะที่เป็นนัก อุตสาหกรรม เราจึงจะอุทิศตนใหกับความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาการของสังคม ตลอดจนความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนโดยผ่านไปทางกิจกรรมด้านธุรกิจของเรา ซึ่งโดยวิธีการนี้จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทั่วโลกได้ดีขึ้น

ปรัชญาพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจของพานาโซนิคนั้นได้ถูกเขียนขึ้นโดยคุณโคโนะสุเกะ มัตสุชิตะ ผู้ก่อตั้งบริษัท โดยปรัชญาพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจของพานาโซนิคนั้นได้เป็นที่มาของพันธกิจ รวมถึงแนวคิดในการอุทิศตนต่อสังคมและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้คนทั่วโลกผ่านทางการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของเรา

ข้อพึงยึดถือของบริษัท

ความก้าวหน้าและพัฒนาการจะเกิดขึ้นได้ก็จากความพยายามร่วมกัน และความร่วมมือซึ่งกันและกันของพนักงานแต่ละคนในบริษัทเท่านั้น ด้วยจิตใจที่รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เราขอปฏิญาณว่าจะปฏิบัติหน้าที่ของเราในบริษัท ด้วยการอุทิศตน ด้วยความขยันขันแข็ง และด้วยความซื่อสัตย์

อนุสติ 7 ประการ

การมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม จิตใจที่ซื่อสัตย์และยุติธรรม
การร่วมมือร่วมใจกันทำงานด้วยความสามัคคี
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความพยายามเพื่อความก้าวหน้า
ความสุภาพและอ่อนน้อมถ่อมตน
การปรับตัวให้เข้ากับทุกสถานการณ์ การรู้คุณและตอบแทนคุณ

“อนุสติ 7 ประการ” เป็นแนวคิดที่เรายึดถือและนำไปใช้เป็นปรัชญาพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจของพานาโซนิค

ก่อนหน้า
11/522/533/544/555/5
ถัดไป

หลักสี่ประการในการดำเนินธุรกิจ

พานาโซนิคมุ่งมั่นที่จะสร้าง “A Better Life, A Better World” (หมายถึง ชีวิตที่ดีกว่า เพื่อโลกที่ดียิ่งขึ้น) สำหรับการดำเนินกิจการในสี่กลุ่มธุรกิจ

ขอบเขตธุรกิจ

พานาโซนิค กำลังมุ่งหน้าสร้าง "A Better Life, A Better World" (ชีวิตที่ดีกว่า เพื่อโลกที่ดียิ่งขึ้น) ให้เกิดขึ้นจริงกับผู้คนทั่วโลก บริษัททั้งสี่ได้ดำเนินการปฏิบัติงานในขอบเขตธุรกิจที่ตนรับผิดชอบด้วยความใส่ใจต่อลูกค้า

31 มีนาคม 2558

Appliances Company

Appliances Company มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างชีวิตที่ดีกว่าและโลกที่ดียิ่งขึ้น และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ารายใหม่ในส่วนของงานบ้าน งานครัว เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุ่น ความสวยความงาม และสุขภาพ
และเราจะยังคงให้บริการลูกค้าทั่วโลกด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่ให้ทั้งความสะดวก ปลอดภัย และน่าดึงดูดใจไปพร้อมๆ กัน

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่:
2-3-1-1 Noji-Higashi, Kusatsu-city, Shiga 525-8502 Japan
หมายเลขโทรศัพท์: +81-77-563-5211
การก่อตั้ง: 1 เมษายน 2546
จำนวนพนักงาน: ประมาณ 45,000

Eco Solutions Company

Eco Solutions Company ไม่ย่อท้อต่อความพยายามที่จะมอบโซลูชันที่สร้างสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายพร้อมกับลดภาระทางสิ่งแวดล้อมในเวลาเดียวกัน อันได้แก่ "บ้าน" "อาคารสำนักงาน" "โรงงาน" และ "ชุมชน" ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่สั่งสมและเทคโนโลยีการบริหารจัดการพลังงานที่ล้ำหน้า
เราจะอุทิศตนให้กับกระบวนการและการพัฒนาสังคมและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนผ่านทางกิจกรรมทางธุรกิจที่ไม่เหมือนใครของเรา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตทั่วโลก

สำนักงานโอซาก้า:
1048, Kadoma, Osaka 57l-8686, Japan
หมายเลขโทรศัพท์+81-6-6908-1131
สำนักงานโตเกียว:
1-5-1 Higashi-shinbashi, Minato-ku, Tokyo 105-8301, Japan
หมายเลขโทรศัพท์+81-3-6218-1131
การก่อตั้ง: 1 มกราคม 2555
จำนวนพนักงานประมาณ 48,000

AVC Networks Company

AVC Networks Company ก่อตั้งขึ้นใหม่โดยรวมเอา BtoC และ BtoB ของ AVC Networks Company เดิม เข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งมีจุดแข็งที่เทคโนโลยีโสตทัศน์และ Systems & Communications Company เดิม ที่มีจุดแข็งด้านเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สาย

บริษัทของเรามีผลิตภัณฑ์และการให้บริการหลากหลายประเภท เช่น ผลิตภัณฑ์ AVC แบบดิจิตอลและโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบกล้องรักษาความปลอดภัย ช่องทางการชำระเงินและการรับรอง ระบบ PBX อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ IP โทรศัพท์สำหรับธุรกิจ อุปกรณ์เอกสาร ระบบไร้สาย ระบบโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมที่มีการรวมระบบ การก่อสร้าง และบริการบำรุงรักษา

ด้วยการรวมเทคโนโลยีสองอย่างเข้าด้วยกัน เรามุ่งมั่นที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับผลิตภัณฑ์และโซลูชันของเรา เพื่อสนับสนุนความสำเร็จของคู่ค้าทางธุรกิจทั่วโลก

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
1-15, Matsuo-cho, Kadoma-city, Osaka 571-8504 Japan
หมายเลขโทรศัพท์+81-6-6908-1551
การก่อตั้ง1 มกราคม 2546
จำนวนพนักงาน:
ประมาณ 39,000

Automotive & Industrial Systems Company

บริษัทระบบยานยนต์และอุตสาหกรรมจะช่วยสร้างไลฟ์สไตล์อันชาญฉลาด ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีความปลอดภัย ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเราเป็นพื้นฐาน เราพร้อมเผชิญกับความท้าทายในตลาดโลก ทั้งการคาดการณ์ถึงความต้องการที่ซ่อนอยู่ของลูกค้า และการใช้นวัตกรรมข้ามคุณค่า (Cross-Value Innovation) ที่ให้บริการโซลูชันด้านระบบในรูปแบบของแพคเกจ

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่:
1006, Oaza Kadoma, Kadoma- shi, Osaka 571-8501, Japan
การก่อตั้ง: เมษายน 2556
จำนวนพนักงาน: ประมาณ 90,000