ความร่วมมือที่ผู้คนหลากหลายสามารถก้าวสู่ความสำเร็จได้

พานาโซนิค มีสำนักงานมากกว่า 300 แห่งทั่วโลก สำนักงานต่างๆ เหล่านี้ นอกจากจะช่วยสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่ “Better Lives” (ชีวิตที่ดีกว่า) สำหรับผู้คนทั่วโลกแล้ว ยังนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่เหมาะกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผู้คนในแต่ละภูมิภาคอีกด้วย
ทรัพยากรบุคคลของ พานาโซนิค ที่แตกต่างและมีความสามารถ คือผู้สนับสนุนชุมชนและวิถีชีวิตแต่ละแห่ง และสำนักงานที่ประสบความสำเร็จ คือที่ที่พวกเขาทำงานนั่นเอง พานาโซนิค เชื่อมั่นว่าการเคารพความหลากหลายและใช้จุดแข็งที่แตกต่างกันของพนักงานของเราให้เป็นประโยชน์ คือขั้นตอนสำคัญที่ขาดไม่ได้ของการเติบโตสู่สากล
นอกเหนือจากการเสริมสร้างความพยายามในการสรรหาบุคลากรที่มีความมุ่งมั่นและมีความสามารถทำงานบนเวทีระดับโลกแล้ว เรายังต้องพยายามดูแลให้สถานที่ทำงานนั้นเอื้อต่อการทำงานร่วมกันและพนักงานแต่ละคนสามารถพัฒนาทักษะของตนได้เต็มที่ โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างเรื่อง เพศ อายุ และเชื้อชาติ

Image of พานาโซนิค Beauty Team

การริเริ่มที่นำโดยผู้หญิง

สายงานวิจัยด้านความงามของ พานาโซนิค

ด้วยแรงผลักดันและความความมุ่งมั่น พานาโซนิค ในสายงานวิจัยความงามที่ประเทศญี่ปุ่น ได้สร้างตลาดโลกแนวใหม่
ผลิตภัณฑ์ด้านความงามของ พานาโซนิค เกิดขึ้นมาจากความเชื่อที่ว่า ผู้หญิงที่ไม่มีเวลาว่างก็สามารถเป็นผู้หญิงที่งามได้ และผู้ดูแลจัดการผลิตภัณฑ์นี้ก็เป็นทีมงานอาสาซึ่งล้วนเป็นพนักงานหญิงทั้งสิ้น กฎเพียงข้อเดียวก็คือ สมาชิกในทีมแต่ละคนจะต้องมีแนวทางการวิจัยของตัวเอง โดยการปฏิบัติตามกฎนี้ ทีมงานจัดการประชุมเป็นประจำเพื่อเสนอแนะอุปกรณ์ความงามที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้หญิงทำงาน และได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนใครและเป็นที่นิยมกว้างขวาง เช่น Night Mist Nanocare.
จากความสำเร็จดังกล่าว พานาโซนิค กำลังขยายสายงาน ซึ่งจะคงไว้ซึ่งอิสระเต็มที่ในการวางแผนผลิตภัณฑ์ระดับโลก ในขณะที่ความต้องการด้านความงามอาจเป็นเรื่องธรรมดาที่มีอยู่ทั่วโลก แต่การรับรู้ถึงความงามนั้นมีความแตกต่างกันออกไปตามแต่ละประเทศ ภูมิภาค ภูมิประเทศ และวัฒนธรรม พานาโซนิค นิยมในความแตกต่างของความงามนี้ และกำลังสร้างทีมงานใหม่ประจำสำนักงานทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และสร้างคุณค่าให้ปรากฏ

Snap shot at Talent for Tomorrow program

โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

โครงการพิเศษที่เชื่อมโยงกับองค์กรทางสังคม

ในปี 2551 พานาโซนิค ได้จัดตั้ง Talent for Tomorrow (TfT) โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรโดยเชื่อมโยงกับ NPO และ NGO ที่มีส่วนร่วมในองค์กรทางสังคม โครงการจะจับคู่พนักงานสองคนจากสำนักงานในยุโรปซึ่งอยู่คนละที่แห่ง และส่งพวกเขาไปที่ NPO และ NGO เป็นเวลาสองปี ที่ซึ่งพวกเขาจะได้มีส่วนร่วมในเวิร์กช็อป CSR และอีกหลากหลายโครงการที่เกี่ยวข้อง โครงการนี้จะทำให้องค์กรได้รับข้อมูลความรู้เชิงปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญและได้รับความรู้-ทักษะในด้านต่างๆ เช่น การตลาด การระดมทุน โลจิสติกส์ และการบริหารจัดการโครงการ ในขณะเดียวกัน ผู้เข้าร่วมโครงการยังคงมีโอกาสพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ อีกด้วย เช่น การสร้างเครือข่ายภายนอก การบริหารจัดการโครงการ และการทำงานเป็นทีม

Snapshot at a conference of One พานาโซนิค activity

การประชุมแลกเปลี่ยนสำหรับพนักงานหนุ่มสาว

การสนุบสนุนพื้นที่การเรียนรู้สำหรับพนักงานโดยสมัครใจ

พานาโซนิค ริเริ่มโครงการแลกเปลี่ยนอาสาสมัครสำหรับพนักงานหนุ่มสาว โดยเป็นที่รู้จักกันในชื่อ One พานาโซนิค Exchange Session โครงการนี้เริ่มต้นขึ้นในปี 2555 หลังจากได้รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานที่ชี้ให้เห็นว่า โอกาสที่จะได้แลกเปลี่ยนความเห็นกับพนักงานจากแผนกอื่นๆ จะช่วยขยายมุมมองของพวกเขา และทำให้พวกเขามีความรู้และความสามารถมากขึ้น การเข้าร่วมในการประชุมเป็นไปโดยสมัครใจ โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างเครือข่ายที่ก้าวข้ามข้อจำกัดของบริษัท นั่นคือ อายุ และเชื้อชาติ การประชุมนี้จะมุ่งสู่การสร้างสรรค์รูปแบบการทำงานร่วมกันแบบใหม่
พนักงานที่เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก ซึ่งมีภูมิหลังที่แตกต่างกัน ได้แสดงความคิดเห็นเชิงบวกไว้ที่ศูนย์บริการเครือข่ายสังคมของบริษัท โดยข้อความเหล่านั้นแสดงถึงความต้องการที่จะให้มีการร่วมมือกันเพื่อสร้างอนาคตของ พานาโซนิค ตัวอย่างความคิดเห็น ได้แก่ “การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพนักงานคนอื่นๆ ช่วยทำให้ฉันมีแรงจูงใจมากขึ้น” “ถึงบรรยากาศจะไม่เป็นทางการ แต่ฉันก็ได้เรียนรู้ข้อมูลที่มีประโยชน์มากมาย” และ “ฉันหวังว่าจะมีการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่คล้ายๆ กันนี้”
โครงการเหล่านี้ ที่ช่วยเสริมสร้างความมุ่งมั่นและแรงจูงใจ กำลังช่วยวางรากฐานแห่งวิวัฒนาการให้กับ พานาโซนิค

ผู้คนมาก่อนผลิตภัณฑ์ นั่นคือ การผสานวัฒนธรรมองค์กรของ พานาโซนิค ร่วมกับอนาคต

นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง พานาโซนิค พวกเราได้รับถ่ายทอดวัฒนธรรมภายในองค์กรที่ให้ความสำคัญอันดับแรกกับทรัพยากรบุคคลและการฝึกอบรม เพื่อที่จะยกระดับศักยภาพท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ของสังคม และเพื่อแสดงตัวตนของบริษัทให้ทั่วโลกมองเห็น พานาโซนิค จะยังคงเดินหน้าต่อไปกับโครงการต่างๆ ที่หลากหลาย รวมทั้งโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล/ผู้นำในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง