พันธมิตรด้านกลยุทธ์ระหว่าง พานาโซนิค และ UNESCO

พานาโซนิค และศูนย์ข้อมูลมรดกโลก UNESCO ได้จับมือกันเพื่อส่งเสริมและปกป้องมรดกที่มีคุณค่าอันประเมินไม่ได้นี้

พานาโซนิค และ UNESCO เซ็นสัญญาการเป็นพันธมิตรด้านกลยุทธ์

มรดกโลกคือตัวแทนของคุณค่าอันเป็นเอกลักษณ์ไร้กาลเวลาของโลกเรา พานาโซนิค และศูนย์ข้อมูลมรดกโลก UNESCO ได้จับมือกันเพื่อส่งเสริม ปกป้องมรดกที่มีคุณค่าอันประเมินไม่ได้นี้

พานาโซนิค and UNESCO Partnership Logo

ความร่วมมือเพื่อพิทักษ์มรดกโลก

เนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีของก่อตั้งบริษัทที่จะมีขึ้นในปี 2561 เราตั้งใจที่จะผสานรวมพันธสัญญาเพื่อสิ่งแวดล้อมเข้ากับกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งแวดล้อม เพื่อกำหนดให้เป็นค่านิยมส่วนกลาง และแรงกระตุ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ปฏิทินมรดกโลกที่เราจัดทำร่วมกับศูนย์ข้อมูลมรดกโลก UNESCO เป็นประจำทุกปีนับตั้งแต่ พ.ศ. 2538 นั้น เป็นเครื่องยืนยันว่า เราได้พยายามสื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการรักษามรดกโลกมาโดยตลอด ในเดือนพฤษภาคม 2554 พานาโซนิค ได้ร่วมมือกับศูนย์ข้อมูลมรดกโลก UNESCO ในด้านกลยุทธ์โดยมีเป้าหมายคือเพื่อ “ส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาด้านสภาพแวดล้อมสำหรับรุ่นต่อไปผ่านทางโครงการการศึกษามรดกโลก” และ “ชี้ให้เห็นและคงไว้ซึ่งความตระหนักรู้ถึงการปกป้องมรดกโลก”

Snapshot at Panasonic Eco Learning Program

นอกจากกิจกรรมการสื่อสารระดับสากลและการจัดหาโสตทัศนูปกรณ์ 3 มิติ รวมทั้งการสนับสนุนทางเทคนิคแล้ว พานาโซนิค ยังอาสาทำกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย เช่น Eco Picture Diary Contest (การประกวดบันทึกไดอารี่ภาพรักษ์สิ่งแวดล้อม) และ World Heritage for Children (มรดกโลกสำหรับเด็ก) ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554

หลังจากการต่อสัญญาความร่วมมือนี้อีกสองปี พานาโซนิค และศูนย์ข้อมูลมรดกโลก UNESCO ได้ให้การสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมมรดกโลกและกิจกรรมอื่นๆ เพื่อส่งเสริมการเติบโตของเยาวชนรุ่นต่อไป

Image of children at Eco Picture Diary Contest

Irina Bokova ผู้อำนวยการใหญ่องค์การ UNESCO กล่าวว่า “ความร่วมมือครั้งใหม่กับ พานาโซนิค จะเป็นแรงสนับสนุนอันแข็งแกร่งที่ช่วยให้สามารถบรรลุพันธกิจของเรา ซึ่งนับเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของการทำงานร่วมกัน ส่งเสริมทั้งทางความคิดและภาคปฏิบัติในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง