ทำงานร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจทั่วโลก

พานาโซนิค วางเป้าหมายที่จะนำ “Better Lives” (ชีวิตที่ดีกว่า) มาสู่ลูกค้าผ่านทางผลิตภัณฑ์และบริการอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือน อุปกรณ์ AV ดิจิตอล คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อัจฉริยะ เครื่องใช้และวัสดุแบบยึดติด ระบบนำทางสำหรับรถยนต์ และอื่นๆ อีกมากมายเราทำงานร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจทั่วโลกเพื่อยกระดับการมีส่วนรวมของทุกภาคส่วน ทั้งส่วนบุคคลและภาคสังคม ด้วยการประสานงานเชิงลึกกับคู่ค้าและการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีอยู่หลากหลายสาขา ทำให้เราสามารถจัดหาโซลูชันได้ครบครัน ไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือบริการต่างๆ เราก็มีให้บริการเช่นกัน

Worldwide Partners1 Automotive

สร้างสรรค์นวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคต

เพิ่มช่วงการขับขี่ของรถอีโคคาร์ และปฏิวัติระบบนำทางของรถยนต์

เรา พานาโซนิค ได้นำเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเองมาใช้ประโยชน์กับโซลูชันพลังงานสำหรับครัวเรือน ขณะเดียวกัน เราก็ได้ร่วมมือกับผู้ผลิตยานยนต์เพื่อสร้างรถอีโคคาร์ที่ดียิ่งขึ้น อีกทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานเพื่อให้สามารถประหยัดพลังงานและแบตเตอรี่ได้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการความร้อนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศให้ดีขึ้นด้วย การพัฒนาเหล่านี้ส่งผลให้รถอีโคคาร์สามารถวิ่งเป็นระยะทางที่ไกลกว่าเมื่อเทียบต่อหน่วยเชื้อเพลิง
นอกจากนี้ เรายังใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาสำหรับโซลูชัน AV ในครัวเรือน ซึ่งเป็นการจับมือร่วมกับ GM ในการพัฒนาระบบ My Link ซึ่งเป็นระบบข้อมูลเพื่อความบันเทิงสำหรับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและฟังก์ชันใหม่ๆ เพื่อให้ระบบนำทางของรถยนต์มีการอัปเดตอยู่เสมอ และเป็นระบบข้อมูลที่ใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะ AV และการสื่อสารโทรคมนาคม

Worldwide-Partners2 Airecraft

สร้างสรรค์นวัตกรรมอากาศยานแห่งอนาคต

ระบบความบันเทิงสำหรับเครื่องบินโดยสาร

นับตั้งแต่การร่วมมือกับสายการบิน United Airlines ครั้งแรกในปี 2541 มาในปัจจุบัน พานาโซนิค ได้ทำงานร่วมกับบริษัทขนส่งมาแล้ว 275 ราย โดยให้บริการจัดหาระบบเพื่อความบันเทิงและอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคมให้กับเครื่องบินโดยสารมากกว่า 5,000 ลำ ในปี 2555 มีผู้โดยสารมากกว่า 500 ล้านคนที่เพลิดเพลินไปกับการให้บริการของเรา และในอนาคต เราวางแผนที่จะนำเสนอบริการอินเทอร์เน็ตบนเครื่องบิน เช่นเดียวกับระบบเพื่อความบันเทิงสำหรับคนรุ่นใหม่ที่จะใช้พลังงานน้อยกว่าและมีน้ำหนักเบากว่า

Worldwide-Partners3 Cloud

สร้างสรรค์นวัตกรรมเครื่องใช้ในครัวเรือนสำหรับอนาคต

สร้างบริการใหม่ๆ ผ่านเทคโนโลยี Cloud

พานาโซนิค ให้บริการติดตั้งเครื่องใช้ภายในบ้าน โทรทัศน์ เครื่องใช้แบบยึดติดและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน ผ่านทางระบบการสื่อสารโทรคมนาคม ดังนั้น พานาโซนิค จึงสามารถวิเคราะห์ข้อมูลคลาวด์ได้ง่าย และทำให้ลูกค้ารู้สึกสะดวกสบายยิ่งขึ้น ในปี 2555 พานาโซนิค ได้ทำข้อตกลงในการทำงานร่วมกับ IBM ผู้นำด้านสถาปัตยกรรมระบบคลาวด์ และในปี 2556 นี้ พานาโซนิค จะเริ่มดำเนินการร่วมกับ Fujitsu เพื่อพัฒนาโปรแกรมตัวอย่างสำหรับการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะและให้ บริการคลาวด์ระบบใหม่

ให้ความร่วมมือในการสร้างคุณค่าใหม่และเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน

พานาโซนิค ทำงานร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจในสาขาต่างๆ มากมาย เราทำงานร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจของเราอย่างใกล้ชิดนับตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ทั้งนี้เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ให้เกิดความไว้วางใจและการทำงานร่วมกัน และในระหว่างขั้นตอนการผลิต เรายังให้ความสำคัญกับห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก ใช้กฎระเบียบและแนวปฏิบัติต่างๆ ตามข้อตกลงของเราที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ไม่เพียงในแง่ของการปฏิบัติตาม แต่ยังรวมถึงในแง่ของปัญหาต่างๆ ด้วย อย่างเช่น สิทธิมนุษยชน สภาวะการณ์ด้านแรงงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ เรายังมีการจัดประชุมเป็นประจำเพื่อร่วมแบ่งปันข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับ “แร่ที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง" (Conflict Minerals)*
พร้อมๆ กับการประสานความร่วมมือกับคู่ค้าทางธุรกิจทั่วโลกให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น พานาโซนิค จะเดินหน้าต่อไปเพื่อสร้าง “Better Life” (ชีวิตที่ดีกว่า) ให้เกิดขึ้นจริงกับผู้บริโภค ในขณะเดียวกัน ก็จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน

*แร่ที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง
แร่ที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง หมายถึง แร่ที่ผลิตในประเทศที่มีกองกำลังติดอาวุธกระทำการโหดร้ายและปล้นสะดม การซื้อขายแร่เหล่านี้มีความเสี่ยงต่อรับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากกลุ่มต่างๆ ซึ่งนำไปสู่ความขัดแย้งอื่นๆ ต่อไปและเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง