พานาโซนิคกู้วิกฤติน้ำท่วม ลดอะไหล่ 30-50% ฟรีค่าแรง

Panasonic กู้วิกฤติน้ำท่วม ลดอะไหล่ 30-50% ฟรีค่าแรง

เนื่องจากพื้นที่ภาคใต้ได้รับผลกระทบจากภาวะอุทกภัยน้ำท่วมอย่างรุนแรง บริษัทพานาโซนิคจึงจัดให้มีโครงการ “พานาโซนิคกู้วิกฤติน้ำท่วม ลดอะไหล่ 30-50% ฟรีค่าแรง” ในพื้นที่ดังกล่าว  

• สำหรับสินค้าหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ / ตู้เย็น / เครื่องซักผ้า / เครื่องทำน้ำอุ่น / พัดลม / กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องครัว / กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม

เงื่อนไข ในการช่วยเหลือตรวจเช็ค/ซ่อมสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม

1.     ฟรีค่าบริการตรวจเช็ค/ซ่อม เมื่อผู้บริโภคนำสินค้ามาตรวจเช็ค ที่ร้านค้า/ศูนย์บริการทั้งสินค้าในและนอกการรับประกัน
2.     ลดค่าอะไหล่ 50% ทั้งสินค้าในและนอกการรับประกัน
3.     สินค้าทั้ง 1 และ 2 ต้องเป็นสินค้าที่ถูกน้ำท่วมเท่านั้น
4.     หากศูนย์บริการ/ร้านค้าจำหน่าย ตรวจเช็คแล้วพบว่าสินค้าไม่มีความปลอดภัยในการใช้งานหลังการซ่อม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับซ่อมสินค้านั้นๆ
5.     บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ซ่อมสินค้า หากพบว่าหากเปลี่ยนอะไหล่ มีมูลค่าเกิน 50%ของราคาสินค้า
6.     หากเป็นสินค้านอกประกัน และอะไหล่เลิกผลิตแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับซ่อมสินค้านั้นๆ
7.     ในการซ่อมสินค้าน้ำท่วมจะมีกำหนดระยะเวลาระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2560 เท่านั้น

สำหรับสินค้าหมวดภาพและเสียง และสินค้าเครื่องใช้สำนักงาน ได้แก่ พานาโซนิค เวียร่า ทีวี / สินค้าในหมวดเครื่องเสียง /  กล้องดิจิตอล /  โทรศัพท์มีสายและไร้สาย / เครื่องใช้สำนักงาน แฟ็กซ์ เครื่องเลเซอร์มัลติ-ฟังก์ชั่น

โดยเข้ารับการบริการในวันและสถานที่ ดังนี้  

Panasonic กู้วิกฤติน้ำท่วม ลดอะไหล่ 30-50% ฟรีค่าแรง

เงื่อนไข ในการช่วยเหลือตรวจเช็ค/ซ่อมสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม

1.       ฟรีค่าบริการตรวจเช็ค/ซ่อม เมื่อผู้บริโภคนำสินค้ามาตรวจเช็คตามวันที่และสถานที่ดังกล่าว
2.       ส่วนลด ค่าอะไหล่ 30% ทุกหมวดสินค้าภาพและเสียง และสินค้าเครื่องใช้สำนักงาน
3.       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการ สินค้าที่ไม่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
4.       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการ สินค้าที่เสียหายมากไม่สามารถซ่อมได้
5.       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการ สินค้าที่หมดอายุประกัน และอะไหล่เลิกผลิตแล้ว
6.       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการ สินค้าที่ไม่ได้เข้ารับบริการในสถานที่และเวลาที่บริษัทกำหนด

**** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการข้างต้นโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า
**** การพิจารณาอนุมัติ/ปฏิเสธการดำเนินการซ่อมสินค้าตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ให้เป็นดุลพินิจของบริษัทฯแต่เพียงผู้เดียว
****สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 02-729-9000

• กด 1 สินค้าหมวดภาพและเสียง ได้แก่ เวียร่า ทีวี / สินค้าในหมวดเครื่องเสียง /  กล้องดิจิตอล /  โทรศัพท์มีสายและไร้สาย / เครื่องใช้สำนักงาน แฟ็กซ์ เครื่องเลเซอร์มัลติ-ฟังก์ชั่น
กด 2 สินค้าหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ / ตู้เย็น / เครื่องซักผ้า / เครื่องทำน้ำอุ่น / พัดลม / กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องครัว / กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม