พานาโซนิคกู้วิกฤติน้ำท่วม จังหวัดสกลนคร

พานาโซนิคกู้วิกฤติน้ำท่วม จังหวัดสกลนคร

เนื่องจากในพื้นที่ จังหวัดสกลนคร ได้รับผลกระทบจากภาวะอุทกภัยน้ำท่วมรุนแรง บริษัทฯ จึงจัดให้มีบริการลดอะไหล่ 50% ฟรีค่าแรง ในพื้นที่ดังกล่าว สำหรับสินค้าหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ / ตู้เย็น / เครื่องซักผ้า / เครื่องทำน้ำอุ่น / พัดลม / กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องครัว / กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม

โดยเข้ารับการบริการในวันและสถานที่ ดังนี้  

วันที่

สถานที่

จังหวัด

14-19 ส.ค. 60

บจ. แสงวิจิตร เทรดดิ้ง

สกลนคร

20-25 ส.ค. 60

ไพศาลเซอร์วิส

สกลนคร

เงื่อนไขในการเข้ารับบริการตรวจเช็ค / ซ่อมสินค้าที่ได้รับผบกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม

1. ฟรีค่าบริการตรวจเช็ค / ซ่อม เมื่อลูกค้านำสินค้ามาตรวจเช็คที่ ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย / ศูนย์บริการทั้งสินค้าในและนอกการรับประกัน
2. ลดค่าอะไหล่ 50% ทั้งสินค้าในและนอกการรับประกัน
3. สินค้าทั้งข้อ 1. และข้อ 2. ต้องเป็นสินค้าที่ถูกน้ำท่วมเท่านั้น
4. หากร้านค้าตัวแทนจำหน่าย / ศูนย์บริการ ตรวจเช็คแล้วพบว่า สินค้าไม่มีความปลอดภัยในการใช้งานหลังการซ่อม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับซ่อมสินค้านั้นๆ
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ซ่อมสินค้า หากพบว่าการเปลี่ยนอะไหล่ มีมูลค่าเกิน 50% ของราคาสินค้า
6. หากเป็นสินค้านอกประกัน และอะไหล่เลิกผลิตแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับซ่อมสินค้านั้นๆ
7. ในการซ่อมสินค้าน้ำท่วมนั้น จะมีระยะเวลากำหนดระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม – 13 กันยายน 2560 เท่านั้น

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการข้างต้นโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า
*** การพิจารณาอนุมัติ/ปฏิเสธการดำเนินการซ่อมสินค้าตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ให้เป็นดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว
*** สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 02-729-9000

• กด 2 สินค้าหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ / ตู้เย็น / เครื่องซักผ้า / เครื่องทำน้ำอุ่น / พัดลม / กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องครัว / กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม