ประกาศรางวัลผู้โชคดี SMS ลุ้นโชคทุกสัปดาห์

เริ่มจับรางวัล วันที่ 15 มิ.ย.60 จับรางวัลทุกวันพุธและประกาศผลทุกวันศุกร์ รับของรางวัลภายใน 15 วันหลังจากประกาศผล

จับรางวัลครั้งที่ 1: SMS ทุกสัปดาห์
• รางวัลเครื่องคั้นน้ำผลไม้ความเร็วต่ำ   Panasonic รุ่น MJ-L500SSN มูลค่ารางวัลละ 13,900 บาท จำนวน 5 รางวัล
   คุณธัญพร  กัณฐพงศ์            จ. กทม.                พาวเวอร์บาย สาขาเซนทรัลบางนา
   คุณฐิติญา  ชาติวุธิ               จ. ชลบุรี                พาวเวอร์บาย สาขาชลบุรี
   คุณสุพัฒน์  พงษ์ชุมพร         จ. กทม.                พาวเวอร์บาย สาขาแฟชั่นไอร์แลนด์
   คุณภาสภัค  สารถิน              จ. นนทบุรี             พาวเวอร์บาย สาขาแจ้งวัฒนะ
   คุณปริญญา  แก้วพิทักษ์      จ. สมุทรปราการ     พาวเวอร์บาย สาขาบิ๊กซีบางพลี

จับรางวัลครั้งที่ 2: SMS ทุกสัปดาห์
• รางวัลเครื่องคั้นน้ำผลไม้ความเร็วต่ำ   Panasonic รุ่น MJ-L500SSN มูลค่ารางวัลละ 13,900 บาท จำนวน 5 รางวัล
   คุณศิริกุล  วงศ์วสุ                 จ. กรุงเทพ           เอ็มควอเทียร์
   คุณณัฐภัทร สุวรรดน            จ.นนทบุรี             เซนทรัลเวตเกต
   คุณสุภัสสรณ์  อมรภิรัตน์      จ. กรุงเทพ            โฮมโปร สาขาเพชรเกษม พุทธมณฑลสาย 3
   คุณรุ้งทอง  ชูบดินทร์           จ. นนทบุรี            โฮมโปร สาขาบางใหญ่
   คุณสุกิจ  เจียงพัฒนากิจ       จ.กรุงเทพ            พาวเวอร์มอลล์ สาขาบางแค

จับรางวัลครั้งที่ 3: SMS ทุกสัปดาห์
• รางวัลเครื่องคั้นน้ำผลไม้ความเร็วต่ำ   Panasonic รุ่น MJ-L500SSN มูลค่ารางวัลละ 13,900 บาท จำนวน 5รางวัล
   คุณศิลดา  มหาพีรางกูล                 จ. กรุงเทพ         สยามพารากอน
   คุณเอกมนัสพันธ์  กิ่งนอกวงศ์        จ. กรุงเทพ          โฮมโปรเพชรเกษม สาย 3
   คุณแพรว  มงคลธนารักษ์               จ.กรุงเทพ           เอ็มควอเทียร
   คุณชานนท์  พิมแพง                     จ. ปราจีนบุรี         ร้านฮวดพานิช

จับรางวัลครั้งที่ 4: SMS ทุกสัปดาห์
• รางวัลเครื่องคั้นน้ำผลไม้ความเร็วต่ำ   Panasonic รุ่น MJ-L500SSN มูลค่ารางวัลละ 13,900 บาท จำนวน 5รางวัล
   คุณปุณยนุช  ชวลิต                   จ. กรุงเทพ              เดอะมอลล์งามวงศ์วาน
   คุณยุทธนา  ขาวมีสี                   จ.สมุทรปราการ       เซนทรัลบางนา
   คุณดวงกมล  สายสี                   จ.กรุงเทพ               โฮมโปร พุทธมณฑลสาย 3
   คุณสุพี  เจริญดง                       จ. ปราจีนบุรี            ร้านฮวดพานิช
   คุณธัญลภัส  ภวภูตานนท์            จ.อุบลราชธานี        เซนทรัลอุบลราชธานี

จับรางวัลครั้งที่ 5: SMS ทุกสัปดาห์
• รางวัลเครื่องคั้นน้ำผลไม้ความเร็วต่ำ   Panasonic รุ่น MJ-L500SSN มูลค่ารางวัลละ 13,900 บาท จำนวน 5รางวัล
   คุณสิริมาส  เปาะทองคำ               จ.นครศรีธรรมราช      โฮมโปร นครศรีธรรมราช
   คุณรุ่งโรจน์   โอวจริยาพิทักษ์       จ. กรุงเทพ               พาวเวอร์มอลล์ สยามพารากอน
   คุณบุษบา   สุมนะปัญญาวงศ์        จ. ระยอง
   คุณ มิชชา   คาวานอฮ์                  จ. ปทุมธานี              พาราไดร์ปาร์ค ศรีนครินทร์
   คุณฤทธิเดช   พุทธิสุทโธ              จ. ปทุมธานี               อิคแพค เมืองทองธานี

จับรางวัลประจำเดือนมิถุนายน
• รางวัลเครื่องซักผ้า Panasonic  รุ่น NA-F135V5SRC มูลค่า 17,490 บาท จำนวน 1 รางวัล
   คุณบุญดี   จั่นเผือง                     จ.สมุทรปราการ        ร้านฮวดปราจีน

จับรางวัลครั้งที่ 6SMS ทุกสัปดาห์
• รางวัลเครื่องคั้นน้ำผลไม้ความเร็วต่ำ   Panasonic รุ่น MJ-L500SSN มูลค่ารางวัลละ 13,900 บาท จำนวน 5รางวัล
   คุณรณชัย          แก้วมีศรี                    จ. ปราจีนบุรี          ร้านฮวด ปราจีน
   คุณศิริรัตน์         สมสุวรรณพรชัย          จ. สมุทรปราการ     พาวเวอร์บาย สาขาเซ็นทรัลบางนา
   คุณอริยะ           เตชะวิเศษ                  จ. กรุงเทพ             โฮมโปร สาขาพุทธมณฑลสาย 3
   คุณพิณณวัฒน์   ชัยคูณผล                   จ. กรุงเทพ             พาวเวอร์บาย สาขาเซ็นทรัลเวิล์ล
   คุณเพชรา          พงษ์ประภาพันธ์          จ. กรุงเทพ             โฮมโปร เอกมัยรามอินทรา

จับรางวัลครั้งที่
7SMS ทุกสัปดาห์
• รางวัลเครื่องคั้นน้ำผลไม้ความเร็วต่ำ   Panasonic รุ่น MJ-L500SSN มูลค่ารางวัลละ 13,900 บาท จำนวน 5รางวัล
   คุณรสลิน  ชินบุตร                จ. ปราจีนบุรี                 โฮมโปร สาขาสระบุรี
   คุณรัชมงคล  โกส้ม               จ. สระบุรี                     โฮมโปร สาขาสระบุรี
   คุณกุสุมา ชูบัวแก้ว                จ. นครศรีธรรมราช        ร้านนครดีซี
   คุณพรภัทร ตฤณตียะกูล         จ. สมุทรปราการ            พาวเวอร์บาย สาขาเซ็นทรัลบางนา
   คุณพัทธนันท์ มูสิกะ               จ.นครศรีธรรมราช          ร้านนครดีซี

จับรางวัลครั้งที่ 8SMS ทุกสัปดาห์
• รางวัลเครื่องคั้นน้ำผลไม้ความเร็วต่ำ   Panasonic รุ่น MJ-L500SSN มูลค่ารางวัลละ 13,900 บาท จำนวน 5รางวัล
 
คุณพัชราวลัย ธนารุณ                     จ.สุพรรณบุรี                   โฮมโปร สาขาสุพรรณบุรี
  คุณศิริพร เจตนา                            จ.กรุงเทพ                      พาวเวอร์บาย สาขาแฟชั่นไอซ์แลนด์
  คุณทิพย์สุดา ดีอ้น                          จ.พิษณุโลก                   ไทยมาร์ท สาขาพิษณุโลก
  คุณชำนาญ โพธิ์แสง                       จ. สมุทรปราการ             โฮมโปร สาขาบางพลี
  คุณเกียรติศักดิ์ วัฒนะเกียรติกำจร      จ.นนทบุรี                      เซนทรัล สาขารัตนาธิเบศธ์