ประกาศรางวัลผู้โชคดีลุ้นโชค SMS ทุกสัปดาห์และรางวัลใหญ่ทุกเดือน

เริ่มจับรางวัล วันที่ 15 มี.ค.60 จับรางวัลทุกวันพุธและประกาศผลทุกวันศุกร์ รับของรางวัลภายใน 15 วันหลังจากประกาศผล

จับรางวัลครั้งที่ 1: วันที่ 15 มีนาคม 2560

• รางวัลเครื่องแยกกากน้ำผลไม้ Panasonic รุ่น MJ-L500SSN มูลค่ารางวัลละ 13,900 บาท จำนวน 3 รางวัล
  คุณบุญรัตน์ ปัญญาวิเศษฏ์กุล   ร้านสุรจิตทุ่งสง  จ. นครศรีธรรมราช
  คุณกรรณิกา ผ่องจิ๋ว          ร้านฮวดพานิช   จ.ปราจีนบุรี
  คุณธนวินย์ อุดมวัฒน์ทวี    ร้านฮวดพานิช   จ.ปราจีนบุรี

รางวัลเครื่องทำขนมปัง Panasonic รุ่น SD –P104 WSN มูลค่ารางวัลละ 8,990 บาท จำนวน 3 รางวัล
  คุณวิเชียร พรมที           ร้านฮวดพานิช   จ.ปราจีนบุรี
  คุณนุชจรี บุญจันทร์       ร้านไทยมาร์ท  จ.พิษณุโลก  
  คุณพยงค์ อินทรตะโนด  ร้านฮวดพานิช   จ.ปราจีนบุรี

จับรางวัลครั้งที่ 2: วันที่ 22 มีนาคม 2560

• รางวัลเครื่องแยกกากน้ำผลไม้ Panasonic รุ่น MJ-L500SSN มูลค่ารางวัลละ 13,900 บาท จำนวน 3 รางวัล
  คุณสมบูรณ์ ไหวพริบ        เดอะมอลล์งามวงศ์วาน   จ. กรุงเทพ
  คุณมาศญาณี ทานงาม     เพาเวอร์บายสาขาจันทบุรี   จ. จันทบุรี
  คุณเกียรภิญโญ วัฒนะแสงมีชัย     อิมแพคเมืองทองธานี  จ. กรุงเทพ

• รางวัลเครื่องทำขนมปัง Panasonic รุ่น SD –P104 WSN มูลค่ารางวัลละ 8,990 บาท จำนวน 3 รางวัล
  คุณสุวพัชร ปรางงามเปร่ง   อิมแพคเมืองทองธานี   จ.กรุงเทพ
  คุณอัญชลี ไลประวัติ       อิมแพคเมืองทองธานี   จ.ปทุมธานี
  คุณซาบีน่า เมียร์วิลล์      เพาเวอร์บายสาขาเซนทรัลพระรามเก้า   จ. กรุงเทพ

จับรางวัลครั้งที่ 3: วันที่ 29 มีนาคม 2560

• รางวัลเครื่องแยกกากน้ำผลไม้ Panasonic รุ่น MJ-L500SSN มูลค่ารางวัลละ 13,900 บาท จำนวน 3 รางวัล
  คุณอนุชิต มั่นจิรังกูร   ร้านไทยมาร์ท     จ. พิษณุโลก
  คุณทัศนีย์ วงศ์แก้ว     ร้านสุรจิตทุ่งสง  จ. นครศรีธรรมราช
  คุณพรหมพร ภู่คุ้ม      อิมแพคเมืองทองธานี    จ. กรุงเทพ

• รางวัลเครื่องทำขนมปัง Panasonic รุ่น SD –P104 WSN มูลค่ารางวัลละ 8,990 บาท จำนวน 3 รางวัล
  คุณพัฒชัย แหวนทับทิม          อิมแพคเมืองทองธานี  จ.นนทบุรี 
  คุณวิไลวรรณ มณฑิราลัยพร   เพาเวอร์บายสาขาเซนทรัลรามอินทรา  จ.กรุงเทพ
  คุณอภิศักดิ์ ปานเสน่ห์            อิมแพคเมืองทองธานี   จ. นนทบุรี

จับรางวัลครั้งที่ 4: วันที่ 5 เมษายน 2560

       • รางวัลเครื่องแยกกากน้ำผลไม้ Panasonic รุ่น MJ-L500SSN มูลค่ารางวัลละ 13,900 บาท จำนวน 3 รางวัล
         คุณชาญยุทธ นนทิวิรุฬห์            อิมแพคเมืองทองธานี    จ. กรุงเทพ
         คุณนครินทร์  เกรียงศักดิ์พิชิพ     อิมแพคเมืองทองธานี    จ. กรุงเทพ
         คุณเพชราพร  เจริญนิพนวานิช    โฮมโปรสาขาเอกมัย      จ. กรุงเทพ

       • รางวัลเครื่องทำขนมปัง Panasonic รุ่น SD –P104 WSN มูลค่ารางวัลละ 8,990 บาท จำนวน 3 รางวัล
         คุณสุนีย์ อินทรกำแหง    พาวเวอร์บายสาขาแฟชั่นไอแลนด์  จ.กรุงเทพ
         คุณวิทยา เมตตาจิตโต    อิมแพคเมืองทองธานี  จ.นนทบุรี
         คุณจุฑามาศ ล้อลืมสิน   พาวเวอร์บายสาขาเซนทรัลลาดพร้าว  จ.กรุงเทพ

จับรางวัลประจำเดือนมีนาคม: วันที่ 5 เมษายน 2560

      • ตู้เย็น รุ่น NR BY558XSTH 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 30,900 บาท
        คุณเลิศฤทธิ์  วิทุราช  ร้านฮวดพานิช   จ.ปราจีนบุรี

จับรางวัลครั้งที่ 5: วันที่ 12 เมษายน 2560

• รางวัลเครื่องแยกกากน้ำผลไม้ Panasonic รุ่น MJ-L500SSN มูลค่ารางวัลละ 13,900 บาท จำนวน 3 รางวัล
  คุณพิษณุ   บัวผัน              ร้านไทยมาร์ท  จ.พิษณุโลก  
  คุณกรกาญ  บุญแจ่ม         พาวเวอร์บายสาขาเซนทรัลรามอินทรา    จ. กรุงเทพ
  คุณพณิชา  กาญจนภรณ์   พาวเวอร์บายสาขาเซนทรัลแจ้งวัฒนะ      จ. กรุงเทพ

 • รางวัลเครื่องทำขนมปัง Panasonic รุ่น SD –P104 WSN มูลค่ารางวัลละ 8,990 บาท จำนวน 3 รางวัล
  คุณยศวรณ์  สิงห์วี             พาวเวอร์บายแฟชั่นไอร์แลนด์  จ. กรุงเทพ
  คุณจิตาภรณ์  เสริมแก้ว      ร้านสุรจิต ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช
  คุณฮาริณี  จันทร์ใบเลือด   พาวเวอร์บายแฟชั่นไอร์แลนด์  จ.ปทุมธานี