AG-HPX502E

AG-HPX502E

AG-HPX502E

• Camera Ống Kính 2/3 inch Tháo Lắp
• Kỹ Thuật Bù Sắc Sai CAC (Chromatic Aberration Compensation)
• Hệ Thống 3 CCD Progressive

AG-HPX502E

Đóng

Tính năng

• Camera Ống Kính 2/3 inch Tháo Lắp
• Kỹ Thuật Bù Sắc Sai CAC (Chromatic Aberration Compensation)
• Hệ Thống 3 CCD Progressive
• Chức Năng A.P.T Nâng Cao Chất Lượng Ảnh
• Ghi Hình HD/SD với Đa Dạng Chuẩn Mã Hóa
• Thời Lượng Ghi Hình Mở Rộng với 4 Khe Cắm Thẻ P2 16GB
• Audio Kỹ Thuật Số 4 kênh 16 bit 48 kHz
• Khả Năng Thay Đổi Tốc Độ Khung
• Ghi Hình Chế Độ Chuẩn và Over-60p (50p)
• Đặc Tuyến Gamma Như Phim Điện Ảnh (8 Chế Độ Gamma)
• Chế Độ 1080/480 24p Nâng Cao
• Tốc Độ Trập Chậm, Đồng Bộ và Nhanh
• Nút Xoay Chọn File Cảnh Mẫu
• Chức Năng Hỗ Trợ Ghi Hình

• Thẻ P2: Dung Lượng Lớn, Tốc Độ Nhanh và Độ Tin Cậy Cực Cao
• Khởi Động Tức Thời và Bảo Vệ Dữ Liệu Tốt Hơn
• Chức Năng Ghi Hình Nâng Cao Sử Dụng 4 Khe Cắm Thẻ
• Nhiều Chức Năng Ghi Hình Cao Cấp
• Chức Năng Clip Thumbnail/Data Function
• Chèn Ảnh Đánh Dấu và Ghi Ghú Ký Tự
• Khe Cắm Thẻ SD
• Cổng Giao Tiếp IEEE 1394
• Tương Thích Hệ Thống Biên Tập Phi Tuyến
• Xuất Dữ Liệu HD SDI/SD Xử Lý Giảm Cấp (Down Conversion)
• Cổng Giao Tiếp USB 2.0
• Bộ Remote Control
• Cổng Xuất Nhập TC Tương Thích Đa Dạng Máy Quay
• Nhiều Chức Năng Điều Chỉnh Hệ Thống và Thông Số Ghi Hình
• Thiết Kế Dễ Điều Hành
• Chức Năng Ghi và Dựng Tin Tức
• Biên Tập và Sản Xuất
• Sản Xuất Tích Hợp cả P2 HD và Băng Từ