AV-HS400

AV-HS400

AV-HS400AE

• Sử Dụng Toàn Cầu nhờ Hỗ Trợ Đa Dạng Chuẩn HD/SD
• Đa Năng với Kỹ Thuật Đồng Bộ Khung Frame Synchronizer
• Trang Bị 8 Cổng Xuất và 8 Cổng Nhập HD-SDI Chuẩn DVI, Component và SDI Tùy Chỉnh

AV-HS400AE

Đóng

Tính năng

Sử Dụng Toàn Cầu nhờ Hỗ Trợ Đa Dạng Chuẩn HD/SD

Đa Năng với Kỹ Thuật Đồng Bộ Khung Frame Synchronizer

Trang Bị 8 Cổng Xuất và 8 Cổng Nhập HD-SDI Chuẩn DVI, Component và SDI Tùy Chỉnh

Cấu Trúc Nhỏ Gọn Tích Hợp Máy Chính và Bảng Điều Khiển

Xem Trước và Quản Lý Nhiều Cửa Sổ trên một Màn Hình

Khả Năng Sáng Tạo Linh Hoạt với 43 Hiệu Ứng

Hiệu Ứng Phông Màu Chroma Key Dựng Ảnh với Chất Lượng Truyền Hình