AJ-SD93E

AJ-SD93E

AJ-SD93E

• DVCPRO cho Hình Ảnh và Âm Thanh Chất Lượng Vượt Bậc
• Phát Lại DV
• Cổng Dữ Liệu Số IEEE 1394 Trang Bị Sẵn

AJ-SD93E

Đóng

Tính năng

• DVCPRO cho Hình Ảnh và Âm Thanh Chất Lượng Vượt Bậc
• Phát Lại DV
• Cổng Dữ Liệu Số IEEE 1394 Trang Bị Sẵn
• Cần Điều Khiển Joystick Thiết Kế Mới
• Các Nút Chức Năng PF Có Thể Lập Trình
• Nhỏ Gọn, Trọng Lượng Nhẹ, Cơ Động
• Cổng Monitor Dễ Dàng Quản Lý
• Ghi và Phát lại Dữ Liệu UMID*
• Đa Năng với Nhiều Cổng Giao Tiếp