UF-4100

UF-4100

UF-4100

• Máy Fax 33.6 kbps Super G3
• Bộ Nhớ Hình Ảnh 4 MB
• Kiểu Dáng Nhỏ Gọn, Tiết Kiệm Không Gian

UF-4100

Đóng

Tính năng

• Máy Fax Super G3 33.6 kbps
• Bộ Nhớ Hình Ảnh 4 MB
• Kiểu Dáng Nhỏ Gọn Tiết Kiệm Không Gian
• Giao Diện Máy In Chuẩn 600 dpi
• Máy Scan Giao Thức TWAIN
• Phần Mềm Quản Lý Tài Liệu kèm theo