VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Where to Buy false false false

UF-4100

add
Thêm vào danh sách yêu thíchXóa khỏi danh sách yêu thích

Hết chỗ trống để thêm sản phẩm

Danh sách yêu thích đã đạt số lượng sản phẩm tối đa

UF-4100

UF-4100

• Máy Fax 33.6 kbps Super G3
• Bộ Nhớ Hình Ảnh 4 MB
• Kiểu Dáng Nhỏ Gọn, Tiết Kiệm Không Gian

UF-4100

Đóng

Chọn Màu

Tính năng

• Máy Fax Super G3 33.6 kbps
• Bộ Nhớ Hình Ảnh 4 MB
• Kiểu Dáng Nhỏ Gọn Tiết Kiệm Không Gian
• Giao Diện Máy In Chuẩn 600 dpi
• Máy Scan Giao Thức TWAIN
• Phần Mềm Quản Lý Tài Liệu kèm theo