VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Where to Buy false false false

UF-6100

add
Thêm vào danh sách yêu thíchXóa khỏi danh sách yêu thích

Hết chỗ trống để thêm sản phẩm

Danh sách yêu thích đã đạt số lượng sản phẩm tối đa

UF-6100

UF-6100

• Máy Fax Super G3 33.6 kbps
• Bộ Nhớ Hình Ảnh 8 MB
• Máy In Laser 600x600 dpi

UF-6100

Đóng

Chọn Màu

Tính năng

• Máy Fax Super G3 33.6 kbps
• Bộ Nhớ Hình Ảnh 8 MB
• Máy In Laser 600x600 dpi
• Máy Quét (Scan) giao thức TWAIN
• Phần Mềm Quản Lý Tài Liệu và PC-Fax kèm theo