UF-7100

UF-7100

UF-7100

• Khay Giấy Tự Động ADF 100 trang và Chức Năng Scan Nhanh 1.5 giây
• Chức năng Quay Số Tự Động Tối Đa 1.000 trạm
• Khả Năng In Mạng 14 trang/phút Lắp Sẵn

UF-7100

Đóng

Tính năng

• Khay Giấy Tự Động ADF 100 trang và Chức Năng Scan Nhanh 1.5 giây
• Chức năng Quay Số Tự Động Tối Đa 1.000 trạm
• Khả Năng In Mạng 14 trang/phút Lắp Sẵn
• Hỗ Trợ In và Quét Ảnh Song Công
• Khả Năng Gửi-vào-Email/Scan-vào-PC/Internet Fax (Tùy chọn)