VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Where to Buy false false false

UF-7100

add
Thêm vào danh sách yêu thíchXóa khỏi danh sách yêu thích

Hết chỗ trống để thêm sản phẩm

Danh sách yêu thích đã đạt số lượng sản phẩm tối đa

UF-7100

UF-7100

• Khay Giấy Tự Động ADF 100 trang và Chức Năng Scan Nhanh 1.5 giây
• Chức năng Quay Số Tự Động Tối Đa 1.000 trạm
• Khả Năng In Mạng 14 trang/phút Lắp Sẵn

UF-7100

Đóng

Chọn Màu

Tính năng

• Khay Giấy Tự Động ADF 100 trang và Chức Năng Scan Nhanh 1.5 giây
• Chức năng Quay Số Tự Động Tối Đa 1.000 trạm
• Khả Năng In Mạng 14 trang/phút Lắp Sẵn
• Hỗ Trợ In và Quét Ảnh Song Công
• Khả Năng Gửi-vào-Email/Scan-vào-PC/Internet Fax (Tùy chọn)