UF-8100

UF-8100

UF-8100

• Khay Giấy Tự Động ADF 100 trang và Chức Năng Scan Nhanh 0.8 giây
• Chức Năng Quay Số Tự Động Tối Đa 1.000 trạm
• Khả Năng In Mạng 18 trang/phút Lắp Sẵn

UF-8100

Đóng

Tính năng

• Khay Giấy Tự Động ADF 100 trang và Chức Năng Scan Nhanh 0.8 giây
• Chức Năng Quay Số Tự Động Tối Đa 1.000 trạm
• Khả Năng In Mạng 18 trang/phút Lắp Sẵn
• Hỗ Trợ In và Quét Ảnh Song Công
• Khả Năng Gửi-vào-Email/Scan-vào-PC/Internet Fax (Tùy chọn)