VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Where to Buy false false false

KX-FT981CX

add
Thêm vào danh sách yêu thíchXóa khỏi danh sách yêu thích

Hết chỗ trống để thêm sản phẩm

Danh sách yêu thích đã đạt số lượng sản phẩm tối đa

KX-FT981CX

KX-FT981CX

• Hỗ Trợ Caller ID *1
• Nhận Fax Không Giấy *2
• Khay Nạp Tài Liệu Tự Động (10 tờ)

KX-FT981CX

Đóng

Chọn Màu

Tính năng

• Hỗ Trợ Caller ID *1
• Nhận Fax Không Giấy *2
• Khay Nạp Tài Liệu Tự Động (10 tờ)
• Directory Dialing
• Gửi Fax Tuần Tự (20 trạm)
• Sử Dụng Dễ Dàng với Phím Điều Hành
• 64 cấp halftone
• Danh Bạ Điện Thoại 100 Mục
• Chức Năng Copy
• Độ Phân Giải: Standard/Fine/Super Fine/Photo
• Chế Độ Nhận Fax Thân Thiện
• Định Thời Gửi Fax
• Chức Năng Lấy Fax Trên Máy Đối Phương (Polling)
• LCD 2 dòng Hiển Thị Tên&Số
• Bộ Nhớ Thời Gian Flash
• Chuyển Chế Độ Tone Một Nút
• Loa cho Chức Năng Quay Số Gác Máy
• Điều Chỉnh Xung Pause
• Điều Chỉnh Âm Lượng Điện Tử
• Cổng Ra Điện Thoại Ngoài