KX-FT981CX

KX-FT981CX

KX-FT981CX

• Hỗ Trợ Caller ID *1
• Nhận Fax Không Giấy *2
• Khay Nạp Tài Liệu Tự Động (10 tờ)

KX-FT981CX

Đóng

Tính năng

• Hỗ Trợ Caller ID *1
• Nhận Fax Không Giấy *2
• Khay Nạp Tài Liệu Tự Động (10 tờ)
• Directory Dialing
• Gửi Fax Tuần Tự (20 trạm)
• Sử Dụng Dễ Dàng với Phím Điều Hành
• 64 cấp halftone
• Danh Bạ Điện Thoại 100 Mục
• Chức Năng Copy
• Độ Phân Giải: Standard/Fine/Super Fine/Photo
• Chế Độ Nhận Fax Thân Thiện
• Định Thời Gửi Fax
• Chức Năng Lấy Fax Trên Máy Đối Phương (Polling)
• LCD 2 dòng Hiển Thị Tên&Số
• Bộ Nhớ Thời Gian Flash
• Chuyển Chế Độ Tone Một Nút
• Loa cho Chức Năng Quay Số Gác Máy
• Điều Chỉnh Xung Pause
• Điều Chỉnh Âm Lượng Điện Tử
• Cổng Ra Điện Thoại Ngoài