KX-FT987CX

KX-FT987CX

KX-FT987CX

 

• Hệ Thống Trả Lời / Ghi Âm Toàn Kỹ Thuật Số
• Chức Năng Speakerphone Kỹ Thuật Số Song Công
• Hỗ Trợ Caller ID *1

KX-FT987CX

Đóng

Tính năng

• Hệ Thống Trả Lời / Ghi Âm Toàn Kỹ Thuật Số
• Chức Năng Speakerphone Kỹ Thuật Số Song Công
• Hỗ Trợ Caller ID *1
• Nhận Fax Không Giấy *2
• Gửi Fax Tuần Tự (20 trạm)
• Tự Động Cắt Giấy
• 64 cấp halftone với Công Nghệ Digital Image Processing
• Sử Dụng Dễ Dàng với Phím Điều Hành
• Khay Nạp Tài Liệu Tự Động (10 tờ)
• Định Thời Gửi Fax
• Ghi Ngày Giờ Bằng Giọng Nói
• Chế Độ Nhận Fax Thân Thiện
• Chức Năng Lấy Fax Trên Máy Đối Phương (Polling)
• Gửi Fax Tuần Tự (20 trạm)
• Chức Năng Copy
• Độ Phân Giải: Standard/Fine/Super Fine/Photo
• Chỉnh Chế Độ Tone Từ Xa
• Ghi Âm 2 Chiều
• Danh Bạ Điện Thoại 100 Mục
• Điều Chỉnh Âm Lượng Điện Tử
• Hướng Dẫn bằng Giọng Nói