VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Where to Buy false false false

KX-FT987CX

add
Thêm vào danh sách yêu thíchXóa khỏi danh sách yêu thích

Hết chỗ trống để thêm sản phẩm

Danh sách yêu thích đã đạt số lượng sản phẩm tối đa

KX-FT987CX

KX-FT987CX

 

• Hệ Thống Trả Lời / Ghi Âm Toàn Kỹ Thuật Số
• Chức Năng Speakerphone Kỹ Thuật Số Song Công
• Hỗ Trợ Caller ID *1

KX-FT987CX

Đóng

Chọn Màu

Tính năng

• Hệ Thống Trả Lời / Ghi Âm Toàn Kỹ Thuật Số
• Chức Năng Speakerphone Kỹ Thuật Số Song Công
• Hỗ Trợ Caller ID *1
• Nhận Fax Không Giấy *2
• Gửi Fax Tuần Tự (20 trạm)
• Tự Động Cắt Giấy
• 64 cấp halftone với Công Nghệ Digital Image Processing
• Sử Dụng Dễ Dàng với Phím Điều Hành
• Khay Nạp Tài Liệu Tự Động (10 tờ)
• Định Thời Gửi Fax
• Ghi Ngày Giờ Bằng Giọng Nói
• Chế Độ Nhận Fax Thân Thiện
• Chức Năng Lấy Fax Trên Máy Đối Phương (Polling)
• Gửi Fax Tuần Tự (20 trạm)
• Chức Năng Copy
• Độ Phân Giải: Standard/Fine/Super Fine/Photo
• Chỉnh Chế Độ Tone Từ Xa
• Ghi Âm 2 Chiều
• Danh Bạ Điện Thoại 100 Mục
• Điều Chỉnh Âm Lượng Điện Tử
• Hướng Dẫn bằng Giọng Nói