VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Where to Buy false false false

KX-TDA200SN

add
Thêm vào danh sách yêu thíchXóa khỏi danh sách yêu thích

Hết chỗ trống để thêm sản phẩm

Danh sách yêu thích đã đạt số lượng sản phẩm tối đa

KX-TDA200SN

KX-TDA200SN

Dung Lượng Hệ Thống

• Cổng Nhánh 7429
• Cổng Trung Kế 7429ch

KX-TDA200SN

Đóng

Chọn Màu

Tính năng

Dung Lượng Hệ Thống
• Cổng Nhánh 7429
• Cổng Trung Kế 7429ch

Chức Năng Hệ Thống
• Tự Động Cài Đặt ISDN (BRI)
• Automatic Route Selection (ARS) / Least Cost Routing (LCR)
• PC Console/PC Phone
• Lập Trình trên PC
• VIP-Call
• Hiển Thị Caller ID
• Digital eXtra Device Port (DXDP)
• Hands-free Operation

Chức Năng DECT
• Tự Động Chuyển Giao (Automatic Handover)
• Chế Độ Song Song Wireless XDP

Chức Năng ISDN
• Calling Line Identification Presentation (CLIP)
• Direct Dialling Inward (DDI)
• ISDN Call Forward (CFU/CFNR/CFB)
• Multiple Subscriber Numbers (MSN)

Chức Năng Mạng
• ARS với VoIP
• Kết Nối QSIG
• VoIP Network (IP-GW lắp sẵn)