VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Where to Buy false false false

KX-TDA600SN

add
Thêm vào danh sách yêu thíchXóa khỏi danh sách yêu thích

Hết chỗ trống để thêm sản phẩm

Danh sách yêu thích đã đạt số lượng sản phẩm tối đa

KX-TDA600SN

KX-TDA600SN

Dung Lượng Hệ Thống

• 960 Cổng Nhánh với DXDP
• 640 Cổng Trung Kế

KX-TDA600SN

Đóng

Chọn Màu

Tính năng

Dung Lượng Hệ Thống
• Dung Lượng đến 960 nhánh

Chức Năng Hệ Thống
• Tự Động Cài Đặt ISDN (PRI/BRI)
• Automatic Route Selection (ARS) / Least Cost Routing (LCR)
• PC Console/PC Phone
• Lập Trình trên PC
• VIP-Call (Giải Pháp Call Centre)
• Hiển Thị Caller ID
• Digital eXtra Device Port (DXDP)
• Hands-free Operation • Hội Thoại Đa Phương (Multi Party Conference)
• Dịch Vụ Thân Thiện có sẵn
• Tích Hợp CTI (USB/LAN)

Chức Năng DECT Features
• Tự Động Chuyển Giao (Automatic Handover)
• Chế Độ Song Song Wireless XDP

Chức Năng ISDN
• Calling Line Identification Presentation (CLIP)
• Direct Dialling Inward (DDI)
• ISDN Call Forward (CFU/CFNR/CFB)
• Multiple Subscriber Numbers (MSN)

Chức Năng Mạng
• ARS với VoIP
• Kết Nối QSIG
• VoIP Network (IP-GW lắp sẵn)