KX-TDA600SN

KX-TDA600SN

KX-TDA600SN

Dung Lượng Hệ Thống

• 960 Cổng Nhánh với DXDP
• 640 Cổng Trung Kế

KX-TDA600SN

Đóng

Tính năng

Dung Lượng Hệ Thống
• Dung Lượng đến 960 nhánh

Chức Năng Hệ Thống
• Tự Động Cài Đặt ISDN (PRI/BRI)
• Automatic Route Selection (ARS) / Least Cost Routing (LCR)
• PC Console/PC Phone
• Lập Trình trên PC
• VIP-Call (Giải Pháp Call Centre)
• Hiển Thị Caller ID
• Digital eXtra Device Port (DXDP)
• Hands-free Operation • Hội Thoại Đa Phương (Multi Party Conference)
• Dịch Vụ Thân Thiện có sẵn
• Tích Hợp CTI (USB/LAN)

Chức Năng DECT Features
• Tự Động Chuyển Giao (Automatic Handover)
• Chế Độ Song Song Wireless XDP

Chức Năng ISDN
• Calling Line Identification Presentation (CLIP)
• Direct Dialling Inward (DDI)
• ISDN Call Forward (CFU/CFNR/CFB)
• Multiple Subscriber Numbers (MSN)

Chức Năng Mạng
• ARS với VoIP
• Kết Nối QSIG
• VoIP Network (IP-GW lắp sẵn)