KX-TES824SN

KX-TES824SN

KX-TES824SN

• Hệ Thống Hybrid
• Dung Lượng Đến 8 CO và 24 Nhánh
• Chức Năng Direct Inward System Access (DISA) có Thông Báo

KX-TES824SN

Đóng

Tính năng

• Hệ Thống Hybrid
• Dung Lượng Đến 8 CO và 24 Nhánh
• Chức Năng Direct Inward System Access (DISA) có Thông Báo
• Chức Năng Uniform Call Distribution (UCD) có Thông Báo
• Chế Độ Day/Night/Lunch
• Được IDA Hợp Chuẩn Sử Dụng tại Singapore
• Caller ID Hiển Thị trên SLT
• Chức Năng Voice Message Lắp Trong (Tùy chọn)
• Tự Động Nhận Cuộc Gọi 3-lớp có Hướng Dẫn Bằng Giọng Nói
• Chuyển Hướng SMS Linh Hoạt*