VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Where to Buy false false false

KX-TES824SN

add
Thêm vào danh sách yêu thíchXóa khỏi danh sách yêu thích

Hết chỗ trống để thêm sản phẩm

Danh sách yêu thích đã đạt số lượng sản phẩm tối đa

KX-TES824SN

KX-TES824SN

• Hệ Thống Hybrid
• Dung Lượng Đến 8 CO và 24 Nhánh
• Chức Năng Direct Inward System Access (DISA) có Thông Báo

KX-TES824SN

Đóng

Chọn Màu

Tính năng

• Hệ Thống Hybrid
• Dung Lượng Đến 8 CO và 24 Nhánh
• Chức Năng Direct Inward System Access (DISA) có Thông Báo
• Chức Năng Uniform Call Distribution (UCD) có Thông Báo
• Chế Độ Day/Night/Lunch
• Được IDA Hợp Chuẩn Sử Dụng tại Singapore
• Caller ID Hiển Thị trên SLT
• Chức Năng Voice Message Lắp Trong (Tùy chọn)
• Tự Động Nhận Cuộc Gọi 3-lớp có Hướng Dẫn Bằng Giọng Nói
• Chuyển Hướng SMS Linh Hoạt*