KX-TVM200

KX-TVM200

KX-TVM200

• 0 đến 24 cổng
• 1024 Mailbox
• Thời Lượng Ghi Tối Đa 1.000 giờ

KX-TVM200

Đóng

Tính năng

• Dịch Vụ Khách Hàng (Customer Service)
• Dịch Vụ Voice Mail
• Quản Lý Cuộc Gọi Tự Động (Automated Attendant)
• Thông Báo Tin Nhắn Chờ (Message Waiting Notification)
• Lời Chào Cá Nhân cho Caller ID
• Chuyển Tin Nhắn (Message Transfer)
• General Delivery Mailbox (GDM)
• Chế Độ Holiday
• Covering Extension
• Tích Hợp E-mail
• Live Call Screening
• Ghi Âm Hai Chiều