VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Where to Buy false false false

KX-TVM200

add
Thêm vào danh sách yêu thíchXóa khỏi danh sách yêu thích

Hết chỗ trống để thêm sản phẩm

Danh sách yêu thích đã đạt số lượng sản phẩm tối đa

KX-TVM200

KX-TVM200

• 0 đến 24 cổng
• 1024 Mailbox
• Thời Lượng Ghi Tối Đa 1.000 giờ

KX-TVM200

Đóng

Chọn Màu

Tính năng

• Dịch Vụ Khách Hàng (Customer Service)
• Dịch Vụ Voice Mail
• Quản Lý Cuộc Gọi Tự Động (Automated Attendant)
• Thông Báo Tin Nhắn Chờ (Message Waiting Notification)
• Lời Chào Cá Nhân cho Caller ID
• Chuyển Tin Nhắn (Message Transfer)
• General Delivery Mailbox (GDM)
• Chế Độ Holiday
• Covering Extension
• Tích Hợp E-mail
• Live Call Screening
• Ghi Âm Hai Chiều