VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Where to Buy false false false

KX-T7703

add
Thêm vào danh sách yêu thíchXóa khỏi danh sách yêu thích

Hết chỗ trống để thêm sản phẩm

Danh sách yêu thích đã đạt số lượng sản phẩm tối đa

KX-T7703

KX-T7703

• Tương thích với ID người gọi
• Có thể sử dụng ngay mà không cần pin
• Có màu đen

KX-T7703

Đóng

Chọn Màu

Tính năng

Tương thích với ID người gọi để liên lạc thông suốt


Khi cuộc gọi bên ngoài đang được nhận, số điện thoại đó sẽ được hiển thị. Điều này cho phép bạn kiểm tra ai đang gọi trước khi nhấc máy. Thông tin người gọi dành cho 30 người gọi cuối cùng được ghi vào danh sách người gọi.


30 nhật ký cuộc gọi được giữ lại


Giữ lại 30 nhật ký cuộc gọi giúp tiện quay số lại hoặc kiểm tra lịch sử cuộc gọi.


Quay lại 5 số gần đây nhất


Có thể quay lại 5 số gần đây nhất trong nhật ký cuộc gọi.

Thông số kỹ thuật

KX-T7703
Tương thích với ID người gọi
Có thể sử dụng ngay mà không cần pin