VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Where to Buy false false false

KX-T7705

add
Thêm vào danh sách yêu thíchXóa khỏi danh sách yêu thích

Hết chỗ trống để thêm sản phẩm

Danh sách yêu thích đã đạt số lượng sản phẩm tối đa

KX-T7705

KX-T7705

• Tương thích với ID người gọi
• Có thể sử dụng ngay mà không cần pin
• Loa để trò chuyện rảnh tay
• Có màu đen

KX-T7705

Đóng

Chọn Màu

Tính năng

Tương thích với ID người gọi để liên lạc thông suốt


Khi cuộc gọi bên ngoài đang được nhận, số điện thoại đó sẽ được hiển thị. Điều này cho phép bạn kiểm tra ai đang gọi trước khi nhấc máy. Thông tin người gọi của 30 người gọi cuối cùng cũng được ghi vào danh sách người gọi.Loa để trò chuyện rảnh tay


Bạn có thể sử dụng loa để trò chuyện rảnh tay. Vì bạn không cần chọn điện thoại di động, điều này cho phép bạn làm công việc khác khi đang trò chuyện.30 nhật ký cuộc gọi được giữ lại


Giữ lại 30 nhật ký cuộc gọi giúp tiện quay số lại hoặc kiểm tra lịch sử cuộc gọi.Quay lại 5 số gần đây nhất


Có thể quay lại 5 số gần đây nhất trong nhật ký cuộc gọi.

Thông số kỹ thuật

KX-T7705
Tương thích với ID người gọi
Có thể sử dụng ngay mà không cần pin
Loa để trò chuyện rảnh tay