KX-T7730X

KX-T7730X

KX-T7730X

• Màn Hình Hiển Thị Ký Tự/Số
• Phím CO Khả Trình với Đèn LED 2 Màu
• Phím Truy Cập Chức Năng cho LCD

KX-T7730X

Đóng

Tính năng

• Màn Hình Hiển Thị Ký Tự/Số
• Phím CO Khả Trình với Đèn LED 2 Màu
• Phím Truy Cập Chức Năng cho LCD
• Hỗ Trợ Hands-Free Speech
• Chỉnh Âm Lượng SP-Phone (Monitor)
• Chỉnh Âm Lượng Tai Nghe
• Chỉnh Âm Lượng Chuông
• Chỉnh Độ Tương Phản
• Đèn Báo Cuộc Gọi Đến/Tin Nhắn
• Chức Năng Auto Answer / Mute
• Hỗ Trợ Voice Call
• Hỗ Trợ Headset*