VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Where to Buy false false false

KX-T7735X

add
Thêm vào danh sách yêu thíchXóa khỏi danh sách yêu thích

Hết chỗ trống để thêm sản phẩm

Danh sách yêu thích đã đạt số lượng sản phẩm tối đa

KX-T7735X

KX-T7735X

• Màn Hình Hiển Thị 3 Dòng Ký Tự/Số
• 12 Phím Khả Trình với Đèn LED 2 Màu
• Phím Truy Cập Chức Năng cho LCD

KX-T7735X

Đóng

Chọn Màu

Tính năng

• Màn Hình Hiển Thị 3 Dòng Ký Tự/Số
• 12 Phím Khả Trình với Đèn LED 2 Màu
• 12 Phím Chức Năng Khả Trình
• Phím Truy Cập Chức Năng cho LCD
• LCD Nền Sáng
• Hỗ Trợ Hands-Free Speech
• Chỉnh Âm Lượng SP-Phone (Monitor)
• Chỉnh Âm Lượng Tai Nghe
• Chỉnh Âm Lượng Chuông
• Đèn Báo Cuộc Gọi Đến/Tin Nhắn
• Chức Năng Auto Answer / Mute
• Hỗ Trợ Voice Call
• Hỗ Trợ Headset*