KX-T7735X

KX-T7735X

KX-T7735X

• Màn Hình Hiển Thị 3 Dòng Ký Tự/Số
• 12 Phím Khả Trình với Đèn LED 2 Màu
• Phím Truy Cập Chức Năng cho LCD

KX-T7735X

Đóng

Tính năng

• Màn Hình Hiển Thị 3 Dòng Ký Tự/Số
• 12 Phím Khả Trình với Đèn LED 2 Màu
• 12 Phím Chức Năng Khả Trình
• Phím Truy Cập Chức Năng cho LCD
• LCD Nền Sáng
• Hỗ Trợ Hands-Free Speech
• Chỉnh Âm Lượng SP-Phone (Monitor)
• Chỉnh Âm Lượng Tai Nghe
• Chỉnh Âm Lượng Chuông
• Đèn Báo Cuộc Gọi Đến/Tin Nhắn
• Chức Năng Auto Answer / Mute
• Hỗ Trợ Voice Call
• Hỗ Trợ Headset*