VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Where to Buy false false false

KX-T7740X

add
Thêm vào danh sách yêu thíchXóa khỏi danh sách yêu thích

Hết chỗ trống để thêm sản phẩm

Danh sách yêu thích đã đạt số lượng sản phẩm tối đa

KX-T7740X

KX-T7740X

• 16 Phím Chức Năng/Đường Dây Khả Trình
• 48 Phím DSS/BLF

KX-T7740X

Đóng

Chọn Màu

Tính năng

• 16 Phím Chức Năng/Đường Dây Khả Trình
• 48 Phím DSS/BLF