VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Where to Buy false false false

KX-DT321X

add
Thêm vào danh sách yêu thíchXóa khỏi danh sách yêu thích

Hết chỗ trống để thêm sản phẩm

Danh sách yêu thích đã đạt số lượng sản phẩm tối đa

KX-DT321X

Đóng

Chọn Màu

Tính năng

Màn hình LCD 1 dòng

8 nút CO

Loa kỹ thuật số

Bảng điều khiển 60-DSS (tùy chọn: KX-DT390)

Thông số kỹ thuật

KX-DT321X
Màn hình LCD 1 dòng
8 nút CO
Loa kỹ thuật số