VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Where to Buy false false false

KX-DT343X

add
Thêm vào danh sách yêu thíchXóa khỏi danh sách yêu thích

Hết chỗ trống để thêm sản phẩm

Danh sách yêu thích đã đạt số lượng sản phẩm tối đa

KX-DT343X

KX-DT343X

Màn hình LCD 3 dòng có đèn nền

• 24 nút CO linh hoạt
• Loa kỹ thuật số

KX-DT343X

Đóng

Chọn Màu

Tính năng

Màn hình LCD 3 dòng có đèn nền

24 nút CO linh hoạt

Loa kỹ thuật số

Mô-đun Bluetooth® (tùy chọn: KX-NT307)

Mô-đun 12 khóa bổ trợ (tùy chọn: KX-NT303)

Bảng điều khiển 60-DSS (tùy chọn: KX-DT390)

Mô-đun USB (tùy chọn: KX-DT301)

Thông số kỹ thuật

KX-DT343X
Màn hình LCD 3 dòng có đèn nền
24 nút CO linh hoạt
Loa kỹ thuật số