KX-T7665X

KX-T7665X

KX-T7665X

• Màn Hình LCD 16 Ký Tự
• Chỉnh Góc Nghiêng
• Phím CO Khả Trình với LED 2 Màu

KX-T7665X

Đóng

Tính năng

• Màn Hình LCD 16 Ký Tự
• Chỉnh Góc Nghiêng
• Phím CO Khả Trình với Đèn LED 2 Màu
• Hỗ Trợ Digital XDP (eXtra Device Port)*
• Đèn Báo Tin Nhắn/Chuông