VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Where to Buy false false false

KX-T7665X

add
Thêm vào danh sách yêu thíchXóa khỏi danh sách yêu thích

Hết chỗ trống để thêm sản phẩm

Danh sách yêu thích đã đạt số lượng sản phẩm tối đa

KX-T7665X

KX-T7665X

• Màn Hình LCD 16 Ký Tự
• Chỉnh Góc Nghiêng
• Phím CO Khả Trình với LED 2 Màu

KX-T7665X

Đóng

Chọn Màu

Tính năng

• Màn Hình LCD 16 Ký Tự
• Chỉnh Góc Nghiêng
• Phím CO Khả Trình với Đèn LED 2 Màu
• Hỗ Trợ Digital XDP (eXtra Device Port)*
• Đèn Báo Tin Nhắn/Chuông