VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Where to Buy false false false

KX-T7667X

add
Thêm vào danh sách yêu thíchXóa khỏi danh sách yêu thích

Hết chỗ trống để thêm sản phẩm

Danh sách yêu thích đã đạt số lượng sản phẩm tối đa

KX-T7667X

KX-T7667X

 

• Điện Thoại Tổng Đài Kỹ Thuật Số
• Màn Hình 16 Ký Tự/Số
• 12 Phím Khả Trình với Đèn LED 2 màu

KX-T7667X

Đóng

Chọn Màu

Tính năng

• Điện Thoại Tổng Đài Kỹ Thuật Số
• Màn Hình 16 Ký Tự/Số
• 12 Phím Khả Trình với Đèn LED 2 Màu
• Chức Năng Speakerphone
• Chỉnh Âm Lượng Tai Nghe
• Chỉnh Âm Lượng Chuông
• Đèn Báo Cuộc Gọi/Tin Nhắn
• Hỗ Trợ Headset *