KX-T7667X

KX-T7667X

KX-T7667X

 

• Điện Thoại Tổng Đài Kỹ Thuật Số
• Màn Hình 16 Ký Tự/Số
• 12 Phím Khả Trình với Đèn LED 2 màu

KX-T7667X

Đóng

Tính năng

• Điện Thoại Tổng Đài Kỹ Thuật Số
• Màn Hình 16 Ký Tự/Số
• 12 Phím Khả Trình với Đèn LED 2 Màu
• Chức Năng Speakerphone
• Chỉnh Âm Lượng Tai Nghe
• Chỉnh Âm Lượng Chuông
• Đèn Báo Cuộc Gọi/Tin Nhắn
• Hỗ Trợ Headset *