VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Where to Buy false false false

KX-NCS8100

add
Thêm vào danh sách yêu thíchXóa khỏi danh sách yêu thích

Hết chỗ trống để thêm sản phẩm

Danh sách yêu thích đã đạt số lượng sản phẩm tối đa

KX-NCS8100

KX-NCS8100

• Điện Thoại IP cho PC
• 12 Phím Khả Trình với Đèn LED 2 Màu

KX-NCS8100

Đóng

Chọn Màu

Tính năng

• Màn Hình LCD 6 dòng Ký Tự/Số
• 12 Phím Khả Trình với Đèn LED 2 Màu
• Đèn Báo Tin Nhắn 2 Màu
• Báo Tình Trạng Mạng IP
• Chỉ Sử Dụng cho KX-TDA100/200/600