KX-NCS8100

KX-NCS8100

KX-NCS8100

• Điện Thoại IP cho PC
• 12 Phím Khả Trình với Đèn LED 2 Màu

KX-NCS8100

Đóng

Tính năng

• Màn Hình LCD 6 dòng Ký Tự/Số
• 12 Phím Khả Trình với Đèn LED 2 Màu
• Đèn Báo Tin Nhắn 2 Màu
• Báo Tình Trạng Mạng IP
• Chỉ Sử Dụng cho KX-TDA100/200/600