VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Where to Buy false false false

KX-T2371MX

add
Thêm vào danh sách yêu thíchXóa khỏi danh sách yêu thích

Hết chỗ trống để thêm sản phẩm

Danh sách yêu thích đã đạt số lượng sản phẩm tối đa

KX-T2371MX

KX-T2371MX

• Trình quay số một chạm / tốc độ 13 trạm
• Cổng dữ liệu / Quay số lại
• Chỉ báo chuông

KX-T2371MX

Đóng

Chọn Màu

Tính năng

• Trình quay số một chạm / tốc độ 13 trạm
• Cổng dữ liệu / Quay số lạil
• Chỉ báo chuông
• Flash định giờ
• Cài đặt nhạc chuông / rung có thể chuyển đổi