VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Where to Buy false false false

KX-T2373MX

add
Thêm vào danh sách yêu thíchXóa khỏi danh sách yêu thích

Hết chỗ trống để thêm sản phẩm

Danh sách yêu thích đã đạt số lượng sản phẩm tối đa

KX-T2373MX

KX-T2373MX

• Loa rảnh tay
• Trình quay số một chạm / tốc độ 30 trạm
• Tự động quay số lại

KX-T2373MX

Đóng

Chọn Màu

Tính năng

• Loa rảnh tay
• Trình quay số một chạm / tốc độ 30 trạm
• Tự động quay số lại
• Nhạc chờ điện tử
• Giới hạn cuộc gọi